Pravila nagradne igre »USTVARI RECEPT, DOBER KOT KRUH!«1. člen


Po teh pravilih prireja Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom »USTVARI RECEPT, DOBER KOT KRUH!« (v nadaljevanju: nagradno igro).3. člen


Nagradna igra poteka od ponedeljka, 25.9.2017, do četrtka, 9.11.2017.4. člen


V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki bodo v skladu z navodili izpolnili vse potrebne podatke. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri zgolj enkrat. Ena oseba lahko prejme zgolj eno nagrado. Nakup ni pogoj za sodelovanje.5. člen


Način sodelovanja v nagradni igri: organizator bo pozval k sodelovanju v nagradni igri v letakih, preko spletnih oglasov in s Facebook objavo, do nagradne igre pa bo lahko dostopal vsak obiskovalec spletne strani www.ustvari-kruh.si.

Naloga uporabnika je, da ustvari svoj predlog recepta za kruh. S potrditvijo z gumbom »Začniva z receptom« uporabnik začne postopek priprave predloga recepta za kruh. Pri kreiranju predloga najprej izbere primarno moko, nato sekundarno, doda kvas Fala, za konec pa še dodatke in posipe.

Z oddajo osebnih podatkov (ime, priimek, e-mail naslov) uporabnik odda svoj predlog recepta in s tem sodeluje v nagradni igri.

Uporabnik, ki je oddal svoj predlog recepta, lahko ta recept deli na družabnih omrežjih in na tak način zbira glasove za uvrstitev v drugo fazo nagradne igre. Deljenje recepta ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.6. člen


Nagradna igra poteka v treh fazah:

1. Faza (25.9.2017 – 11.10.2017): zbiranje receptov

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo med 25.9.2017 in 11.10.2017 oddali svoj predlog recepta, bomo izbrali 50 receptov, ki bodo imeli največ glasov. Ti recepti se uvrstijo v 2. fazo nagradne igre. V končen žreb se uvrstijo vsi recepti.

2. Faza (12.10.2017 – 18.10.2017): pregled in izbor strokovne žirije

Naša strokovna komisija (glej 7. člen) bo izmed 50 receptov z največ glasovi izbrala 3 najboljše predloge receptov, jih realizirala in vključila v glasovanje na degustacijah. Degustacije bodo potekale v izbranih trgovinah Spar in Interspar. Ti izbrani predlogi receptov se uvrstijo v finalni krog nagradne igre in uporabniki, ki so ustvarili te recepte, uradno postanejo finalisti.

3. Faza (19.10.2017 – 9.11.2017): glasovanje na degustacijah

Z glasovanjem na degustacijah bo izbran 1 zmagovalec nagradne igre.7. člen


Strokovno komisijo, ki izbere 3 finaliste, sestavljajo:
• Boštjan Kos, vodja Pekarne Spar
• Janez Potočar, pekovski mojster v Pekarni Spar in
• Dušan Berglez, tehnolog v podjetju Bonopan.8. člen


Organizator si pridružuje pravico, da spremeni recepturo predloga recepta, ki se bo realiziral in vključil v glasovanje na degustacijah. Organizator si pridržuje pravico, da spremeni ime predloga recepta, ki se bo realiziral in vključil v glasovanje na degustacijah. Prav tako si organizator pridržuje pravico, da umakne neprimerno in žaljivo vsebino.9. člen


Tričlanska komisija žreba bo med vsemi sodelujočimi, ki so v predpisanem roku oddali svoj recept in vse potrebne podatke, izžrebala 10 nagrajencev. Žrebanje ni javno in poteka v prostorih Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.10. člen


Skupno število nagrajencev v nagradni igri: 13 Skupno število nagrad v nagradni igri: 13

Nagradni sklad:
10x 30 evrov dobropisa na SPAR plus kartico
2x 40 evrov dobropisa na SPAR plus kartico
1x vikend paket v Panonski vili za do 7 oseb, v vrednosti 500 evrov (2x nočitev po izboru v bogato opremljeni hišici, zgrajeni po prekmurskem izročilu)

Razlaga nagrad:
• Nagrada za 10 izžrebancev je dobropis v višini 30 evrov na Spar plus kartico.
• Nagrada za 2 finalista, ki nista prejela glavne nagrade, je dobropis v višini 40 evrov na Spar plus kartico.
• Nagrada za velikega zmagovalca nagradne igre, ki je izbran z glasovanjem na degustacijah v trgovinah Spar, je 1x vikend paket v Panonski vili za do 7 oseb v vrednosti 500 evrov.

V kolikor je nagrajenec prejemnik nagrade, ki se naloži na SPAR plus kartico, mora biti nagrajenec tudi imetnik veljavne SPAR plus kartice. Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.11. člen


Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko elektronske pošte, na naslov, ki so ga podali v nagradni igri. Obveščeni bodo najpozneje 7 dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo podatke za dostavo nagrade. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo upravičeni do nagrade.12. člen


Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko. Akontacijo dohodnine plača SPAR Slovenija d.o.o.. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade, lahko razporejeni v višji dohodninski razred.13. člen


Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov ter zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne akcije ter podeljevanja nagrad v nagradni akciji. Organizator jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Spar Slovenija d.o.o..14. člen


Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre »USTVARI RECEPT, DOBER KOT KRUH!«, ki je dostopna na povezavi: http://www.ustvari-kruh.si .15. člen


Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov info@spar.si.16. člen


V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Pravila pričnejo veljati od 25.9.2017 dalje.
Ljubljana, 21.9.2017, SPAR SLOVENIJA d.o.o.


Ali ste vedeli?

Edini trgovec z lastno pekarno
Vsak dan spečemo 15 ton kruha
Najboljše sestavine in preverjeni postopki